Room 1 Base             (Te Purapura tuatahi)

Room 2 Base             (Te Purapura tuarua)

Room 3 Base             (Te Purapura tuatoru)

Base Seniors              (Te Parekereke)

Room 14 Central        (Te Pihinga)

Room 1 Central          (Te Akamatua tuatahi)

Room 2 Central          (Te Akamatua tuarua)

Raureka                       (Te Uru Tauawhi)

Room 11 Heretaunga   (Te Māhuri tuatoru)

Room 12 Heretaunga   (Te Māhuri tuawhā)

K1 Tec                          (Te Kāuru tuatahi)

K2 Tec                          (Te Kāuru tuarua)

High School 1        (Te Puawai tuatahi)

High School 2          (Te Puawai tuarua)

 

12